Zámek Velké Losiny

Zámek Velké Losiny

Zámek Velké Losiny

Největší památkou, kterou si můžete ve Velkých Losinách prohlédnout, je nádherný renesanční zámek Velké Losiny, který se nachází na dolním okraji této obce. Jedná se o jednu z nejkrásnějších ukázek moravské renesanční architektury. Zámek ale proslul také čarodějnickými procesy, které se zde uskutečnily v 17. století.

Nejstarší zmínky o tomto zámku pochází už z období gotiky, kdy zde vznikla vodní tvrz. Když na konci 15. století získali panství Žerotínové, byla tato tvrz brzo přestavěna tak, aby vyhovovala nárokům šlechticů. S přestavbou se začalo v roce 1531.

Zámek nechal přestavět Jan Žerotín, první majitel panství. Posledním majitelem z tohoto rodu byl Ludvík Antonín, který jej v roce 1802 prodal Lichtenštejnům. V roce 1945 opustil zámek poslední majitel z rodu Liechtenštejnů, kníže Alois. Zámek byl v té době totiž zkonfiskován československým státem.

Zámek Velké Losiny prošel během staletí několika stavebními úpravami. Současnou podobu zámku tvoří trojkřídlý areál „vysokého zámku“ s trojpodlažními arkádami, dále tři křídla „nízkého zámku“ a dvě přístavby, empírový dům a objekt salla terrena. Dominantou zámku je osmiboká šestipodlažní věž se zámeckými hodinami.

Nabídka lázeňských pobytů Nabídka ubytování

Jednou z nejzajímavějších místností v zámku je Rytířský sál s renesančním kasetovým stropem. Stěny jsou pak pokryty koženými tapetami s vytlačovaným vzorem. Za tímto sálem se nachází žerotínská knihovna. V interiéru zámku můžete vidět nábytek z období renesance, baroka, klasicismu a empíru. Úchvatná je i sbírka zbraní z 16. – 19. století. Dalším skvostem jsou i nádherná kamna z barevně glazovaných reliéfních kachlů, pocházející z let 1586 – 1587. Jsou to nejstarší kachlová kamna na Moravě a třetí nejstarší v celé České republice.

Kromě samotného zámku můžete navštívit také zámecký park ze 17. století, kterým vede naučná stezka „Poznáváme stromy“. Během procházky tak máte možnost dozvědět se něco nového o běžných dřevinách, jako jsou dub, buk, lípa a mnohé další.

Velké Losiny - zámecký park

Velké Losiny – zámecký park

Zámek Velké Losiny má ale také svou temnou stránku. Zámek negativně poznamenaly čarodějnické procesy, které se zde konaly v 17. století. V roce 1678 na panství Žerotínů tehdejší hraběnka Angelina Sybila Galle pozvala inkvizitora Františka Jindřicha Bobliga z Edelstadtu. Procesy se konaly až do roku 1692. Popraveno bylo 56 nevinných lidí. Tyto události později sepsal Václav Kaplický ve své knize Kladivo na čarodějnice. Podle knihy později vznikl i stejnojmenný film Otakara Vávry. Události spojené s upalováním čarodějnic připomíná i památná lípa stojící blízko zámku, u které byly domnělé čarodějnice zaživa upalovány.

Zámek Velké Losiny je pro návštěvníky otevřen od dubna do října od 9:00 do 16:00 hod. Během hlavní sezóny od května do srpna je zámek otevřen do 18:00 hod. Základní vstupné, které obsahuje prohlídku zámecké expozice, se pohybuje kolem 100 Kč. Prohlídka trvá necelou jednu hodinu. Fotografování a natáčení je povoleno pouze v exteriérech. Platit můžete jak v hotovosti, tak prostřednictvím platebních karet. Po předchozí domluvě je možné platit na základě vystavené faktury bezhotovostně.