Ruční papírna

Velké Losiny - muzeum papíru

Velké Losiny – muzeum papíru

Významnou památkou ve Velkých Losinách je také ruční papírna, která patří mezi nejstarší ruční papírny v Evropě, které jsou stále ještě v provozu. Ručně vyráběný papír patří mezi jedinečné výrobky, které získaly své trvalé místo a oblibu u příznivců tradičních českých rukodělných výrobků. Exkluzivní výrobky z této papírny jsou velmi oblíbené a prodávají se nejen na tuzemském trhu, ale jsou také vyváženy do celého světa.

Stejně jako zámek, i ruční papírnu ve Velkých Losinách založil Jan ze Žerotína, který tak rozšířil hospodářské podniky svého panství. Papírna byla postavena na místě, kde stával obilní mlýn. Z 25. března 1596 pochází také první archivní zmínka o papírně. Prvním papírníkem byl Ondřej Klug. I papírny se dotkly čarodějnické procesy. V roce 1680 se totiž jednou z prvních obětí stala manželka losinského papírníka Barbora Göttlicherová. Kvůli rozmachu strojní průmyslové papírenské výroby v polovině 19. století hrozilo ruční papírně ve Velkých Losinách stejně jako mnohým dalším papírenským manufakturám zánik. Díky podnikavosti Antona Schmidta st. ale dokázala papírna přežít a díky své jedinečnosti patří dnes největším pokladům nejen v České republice, ale také v Evropě.

Svou dnešní pozdně barokní a klasicistní podobu získal soubor objektů ruční papírny na přelomu 18. a 19. století. Od roku 1949 je papírna součástí národního podniku Olšanské papírny, a v roce 2006 je sídlem samostatné společnosti Ruční papírna Velké Losiny a.s. Ve druhé polovině 20. století prošel celý areál hned několika etapami oprav, které pokračují ještě dnes. V roce 2002 byl tento jedinečný areál prohlášen národní kulturní památkou.

Nabídka lázeňských pobytů Nabídka ubytování

Ruční papírna ve Velkých Losinách je pro návštěvníky atraktivní i z toho důvodu, že jde o unikátní živé muzeum. V objektu se totiž nachází kromě zajímavé expozice o dějinách průmyslové výroby papíru také doposud funkční výrobna papíru. Papíry se vyrábějí už od 16. stol. v autentických prostorách této významné kulturní památky. Papír se zde vyrábí tradičním způsobem z bavlny a lnu, čímž se dosahuje vysoké kvality a staleté trvanlivosti. Proto se tento papír používá především ve výtvarném umění, pro osobní nebo firemní korespondenci, v restaurátorské nebo v knižní umělecké praxi. Během prohlídky se návštěvníci dozvědí o tradiční výrobní technice papíru, o dějinách tohoto řemesla a i řadu dalších technických zajímavostí.

Kromě Muzea ručního papíru se v budově papírny nachází také galerie, kde si můžete prohlédnout výtvarná díla spojená s ručním papírem nebo se zdejším regionem. Vystavovaná jsou také díla mladých studentů výtvarných oborů, a to v rámci soutěže Ars Papirium.

Prohlídku papírny je dobré uskutečnit s průvodcem, který návštěvníky seznámí s dávnou historií ruční výroby papíru. Během hlavní turistické sezóny si návštěvníci mohou vlastnoručně vyrobit listy papíru nebo se zúčastnit večerní prohlídky. Mimo hlavní turistickou sezónu je otevřeno každý den od 9:00 do 16:00 hod. Od května do září je pak otevřeno od 9:00 – 17:00 hod. O prázdninách je otevřeno až do 18:00 hod. Za plné vstupné zaplatíte necelých 100 Kč, za snížené pak 70 Kč.