Historie Velkých Losin

Velké Losiny - erb Žerotínů

Velké Losiny – erb Žerotínů

Velké Losiny byly založeny ve 13. století německými kolonisty. První písemná zmínka pochází až z roku 1351, kdy byly Velké Losiny jmenovány v papežské listině jako ves s farou a kostelem. V držení ji do konce 15. století měla jen drobná šlechta, ale od té doby je historie Velkých Losin spojena s významným rodem Žerotínů, kteří panství koupili v roce 1507.

Z Žerotínů nejvíce historickou podobu této obce ovlivnil Jan ze Žerotína. Díky němu byla stará vodní tvrz přestavena na renesanční zámek, u kterého se nalézal mlýn a velký hospodářský dvůr s pivovarem. K jeho dokončení došlo v roce 1589. V roce 1592 nechal postavit první lázeňský dům. Přibližně ve stejné době se začalo s přestavbou panského mlýna na papírnu, která je do dnešního dne v provozu. Jedná se o unikát, který je jedinečný v celé Evropě. Další významnou stavbou je kostel sv. Jana Křtitele, který se stavěl od roku 1600 – 1603, a dodnes patří k největším jednolodním kostelům na Moravě. Tyto stavby byly ale dost nákladné, takže bylo nutné zvyšovat dávky a robotní povinnost, což přerostlo v otevřenou vzpoury, která byla potlačena. Jan mladší ze Žerotína zemřel v roce 1608. Panství pak bylo rozděleno mezi jeho dva syny Přemka II. a Jana Jetřicha.

Nabídka lázeňských pobytů Nabídka ubytování

Velké Losiny ale neprosluly jen úchvatnými architektonickými památkami, ale také hrůznými čarodějnickými procesy. Ty se zde odehrávaly v letech 1678 – 1692. Na svědomí je měl inkvizitor Franz Boblig z Edelstadtu. Během těchto let bylo upáleno přes třicet nevinných obětí.

Dalším významným majitelem byl Jan Ludvík, který se zasloužil o stavbu kaple sv. Kříže, která byla postavena v roce 1725. Sloužila jednak jako rodinná hrobka a zádušní kaple. Rovněž má na svědomí stavbu velkolepé sýpky, která je ve Velkých Losinách dodnes k vidění. Ovšem nejvíce se proslavil výstavbou francouzské zahrady, jenž se bohužel nedochovala. Také přestavěl losinský zámek a lázně. Do výstavby se rovněž zapojila i jeho matka, které nechala vybudovat dřevěnou kapli sv. Kříže a poutní kapli Nejsvatější Trojice.

Po Žerotínech dostali panství Losiny do svého vlastnictví Liechtensteini, kteří se postarali o reorganizaci panství. Zaměřili se především na lesní hospodářství, díky kterému plynuly stabilní příjmy do knížecí pokladny.

Díky nepřítomnosti průmyslových podniků, výhodné pozici v blízkosti Jeseníků a také díky sirnatým lázním se z Velkých Losin začala stávat oblíbené rekreační oblast. Dnes se jedná o jedno z nejvýznamnějších lázeňských míst na Moravě.